• STRONA GŁÓWNA

   

   

   
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu- Ojczysty – dodaj do ulubionych

 

 

 

Projekt pt. Bazar Różyckiego został zainicjowany w Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego inspiratorem i pomysłodawcą był Marek Nowakowski, pisarz zajmujący się w swojej twórczości oficjalnie przemilczanymi obszarami życia, ludźmi z marginesu społecznego, zafascynowany Bazarem.

Autorem i realizatorem projektu jest reportażysta Marek Miller.

Dzieje Bazaru Różyckiego jako wielki temat


W latach 2001-2011, pod jego kierownictwem, zespół redakcyjny złożony ze studentów Laboratorium Reportażu zebrał bogatą dokumentację której istotą są wywiady z ”ludźmi bazaru” i jego bywalcami. Nawiązano też współpracę z: Muzeum Warszawskiej Pragi, Państwowym Muzeum Etnograficznym, Towarzystwem Przyjaciół Pragi, Stowarzyszeniem Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego.

W 2012 r. kolejne materiały zostały zebrane przez uczniów szkół licealnych z terenu dzielnicy Praga Północ i Praga Południe w ramach projektu „Język polski w relacjach o dziejach Bazaru Różyckiego. Warsztaty i konkurs Laboratorium Reportażu i liceów praskich”.

Obecny etap projektu to stworzenie internetowej multimedialnej wersji polifonicznej powieści dokumentalnej o dziejach Bazaru.

Jej polifoniczny styl polega na  prezentowaniu równoległości i wielości punktów widzenia. Jest to możliwe dzięki  zastosowania unikalnej metody montażu i kompozycji jednolitego tekstu z dziesiątków różnych relacji. Dzieje Bazary Różyckiego są tutaj panoramiczną rekonstrukcją wydarzeń, odtworzeniem minionego czasu za pomocą relacji bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń, przywołaniem scen, które miały miejsce i słów, które wówczas padły. Zastosowana specyficzna narracja i dramaturgia pozwala osiągnąć efekt epickiej opowieści pozostającej nadal historycznym dokumentem.

Multimedialny charakter powieści polega na wprowadzeniu równoległej narracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej.

Strukturę fabularną powieści stanowi podział na okresy historyczne: początki bazaru, okres międzywojenny, okupacja hitlerowska, wyzwolenie Pragi, okres stalinowski do 56 roku, okres Gomułki – „ tańczące” lata 60-te, okres Gierka – „mały realizm” lata 70-te, okres Solidarności, „wojny bazarowe” lata 80 i 90-te, współczesność.

Strukturą ideową powieści jest ukazanie etosu Bazaru – stylu życia przedmieścia, jego wielkości i bogactwa, jego powolnego upadku i próby zmartwychwstania.

Szczególny nacisk został położony na uwypuklenie bogactwa i walorów polskiego języka potocznego, języka przedmieścia, języka subkultur, wyrażeń gwarowych, obcojęzycznych naleciałości językowych będących rezultatem wielokulturowości środowisk związanych z Bazarem.

Zapraszamy do lektury!

Licznik odwiedzin: monitoring pozycji  Odwiedzin