• STRONA GŁÓWNA

   

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015

 

LAUREACI   KONKURSU

„CAŁA WARSZAWA Z MARKIEM MILLEREM

OPOWIADA DZIEJE BAZARU RÓŻYCKIEGO”

 

Zgodnie z decyzją Jury przyznane zostały

2 równorzędne Nagrody Główne i 3 wyróżnienia

Nagrody Główne otrzymują:

1. Dorota Zbińkowska – nagroda finansowa 10 000 zł i zestaw 3 książek Wydawnictwa Czarne

2. Zbigniew Kozłowski – nagroda finansowa 10 000 zł i zestaw 3 książek Wydawnictwa Czarne

 

Wyróżnienia otrzymują:

1. Urszula Bobińska – nagroda rzeczowa „Notebook” i zestaw 3 książek Wydawnictwa Czarne

2. Robert Dłużniewski – nagroda rzeczowa „Tablet” i zestaw 3 książek Wydawnictwa Czarne

3. Beata Malisz – nagroda rzeczowa „Aparat fotograficzny” i  zestaw 3 książek Wydawnictwa Czarne.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się:

23 października 2015 r. o godz. 13.00

w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy

przy ul. Targowej 50/52

 

 

 

 

 

KONKURS: 01.06 – 30.09.2015

CAŁA WARSZAWA Z MARKIEM MILLEREM

OPOWIADA DZIEJE BAZARU RÓŻYCKIEGO

Patronat honorowy:

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy

Partnerzy projektu:

Partner główny – Port Praski    

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Warszawskiej Pragi, oddział Muzeum Warszawy    

kwartalnik opinii „Nowe Media”

internetowy tygodnik opinii „Wszystko co Najważniejsze”

 

Patroni medialni:

Tygodnik Angora

Wydawnictwo Czarne

Stolica

Radio Kampus

www.warszawa.pl

Nowa Gazeta Praska

Do pobrania: Plakat konkursu

Zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w konkursie zawarte są w REGULAMINIE KONKURSU                                                             


Do pobrania: Regulamin konkursu

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z PORADAMI WARSZTATOWYMI dotyczącymi każdej z kategorii konkursowych: wspomnień, relacji i zdjęć.

Do pobrania: Porady warsztatowe

 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z PIERWSZYM SZKICEM POWIEŚCI , aby nie powtarzać materiału już tam zawartego. Powtarzający się materiał nie będzie przez Jury konkursu rozpatrywany.

 

Informujemy, że oprócz strony internetowej prowadzimy facebook.com/bazar.projekt, gdzie zamieszczamy bieżące informacje dotyczące wydarzeń związanych z konkursem.

 

Ponieważ konkurs jest kolejnym etapem-częścią realizowanego od ponad 10 lat przedsięwzięcia, zachęcamy do zapoznania się z IDEĄ PROJEKTU „DZIEJE BAZARU RÓŻYCKIEGO”.

 

Projekt „Dzieje Bazaru Różyckiego” został zainicjowany w Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego inspiratorem i pomysłodawcą był Marek Nowakowski, pisarz zajmujący się w swojej twórczości oficjalnie przemilczanymi obszarami życia, ludźmi z marginesu społecznego, zafascynowany Bazarem.

Autorem i realizatorem projektu jest reportażysta Marek Miller.

Marek Miller – O projekcie Dzieje Bazaru Różyckiego

 

W latach 2001-2011, pod jego kierownictwem, zespół redakcyjny złożony ze studentów Laboratorium Reportażu zebrał bogatą dokumentację której istotą są wywiady z ”ludźmi bazaru” i jego bywalcami. Nawiązano też współpracę z: Muzeum Warszawskiej Pragi, Państwowym Muzeum Etnograficznym, Towarzystwem Przyjaciół Pragi, Stowarzyszeniem Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego.

W 2012 r. kolejne materiały zostały zebrane przez uczniów szkół licealnych z terenu dzielnicy Praga Północ i Praga Południe w ramach projektu „Język polski w relacjach o dziejach Bazaru Różyckiego. Warsztaty i konkurs Laboratorium Reportażu i liceów praskich”.

Obecny etap projektu to stworzenie internetowej multimedialnej wersji polifonicznej powieści dokumentalnej o dziejach Bazaru.

Jej polifoniczny styl polega na  prezentowaniu równoległości i wielości punktów widzenia. Jest to możliwe dzięki  zastosowania unikalnej metody montażu i kompozycji jednolitego tekstu z dziesiątków różnych relacji. Dzieje Bazary Różyckiego są tutaj panoramiczną rekonstrukcją wydarzeń, odtworzeniem minionego czasu za pomocą relacji bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń, przywołaniem scen, które miały miejsce i słów, które wówczas padły. Zastosowana specyficzna narracja i dramaturgia pozwala osiągnąć efekt epickiej opowieści pozostającej nadal historycznym dokumentem.

Multimedialny charakter powieści polega na wprowadzeniu równoległej narracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej.

Strukturę fabularną powieści stanowi podział na okresy historyczne: Za Cara, Za Sanacji, Za Niemca, Za Stalina, Za Gomułki, Za Gierka, Za Solidarności, Za Unii.

Strukturą ideową powieści jest ukazanie etosu Bazaru – stylu życia przedmieścia, jego wielkości i bogactwa, jego powolnego upadku i próby zmartwychwstania.

Szczególny nacisk został położony na uwypuklenie bogactwa i walorów polskiego języka potocznego, języka przedmieścia, języka subkultur, wyrażeń gwarowych, obcojęzycznych naleciałości językowych będących rezultatem wielokulturowości środowisk związanych z Bazarem.

 

Autor projektu

Marek Miller

tel. 505 181 476

e-mail: konkurs.bazar.rozyckiego@gmail.com

Liczba odwiedzin: