Artykuł 1

Okładka

Kalendarium

 

 

Druga połowa XIX w. – warszawska Praga staje się miejscem intensywnego rozwoju handlu i przeładunku towarów. Koncentruje się on głównie w obrębie ulic: Targowej, Ząbkowskiej, Brzeskiej, Kijowskiej. Targ na produkty żywnościowe odbywa się codziennie. Rynek pozostaje w rękach Żydów, którzy nadzorują handel mięsem i przetwórstwem mięsnym dla wojska, wielu z nich zajmuje się też sprzedażą koni i bydła. Handel i rzemiosło są źródłem utrzymania większości praskich Żydów.

1862 – zostaje uruchomiona linia kolejowa Warszawa-Petersburg, a cztery lata później Kolej Warszawsko-Terespolska, co otwiera przed warszawskimi kupcami ogromne możliwości rozwoju i wymiany handlowej z innymi częściami Imperium Rosyjskiego. Jednak ze względu na brak mostu kolejowego przez Wisłę towary docierają tylko na Pragę, dalej rozwożone są innymi środkami transportu. Praga staje się więc swego rodzaju dworcem przeładunkowym. Powstanie kolei sprzyja również rozwojowi sektora usługowego. Na Pragę zjeżdżają liczni przybysze spoza Warszawy, upatrujący tu możliwości szybkiego wzbogacenia się – hurtownicy, sklepikarze, przewoźnicy, restauratorzy. Jest wśród nich wielu Rosjan, co w znaczący sposób wpływa na charakter etniczny Pragi.

 

  Kliknij, aby przeczytać więcej

Artykuł 1

Okładka

Kalendarium

 

 

Kontakt